Monpisit Business Co.,Ltd.


rrr

30q8

ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าพลังงานเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่มีความเป็นไปได้ทั้งทางด้านเทคนิคและด้านบูรณาการ เป็นการนำข้อดีของแต่ละเทคนิคมาบูรณาการร่วมกันประกอบด้วย เทคนิคการจัดการเชิงวิศวกรรมคุณค่าควบคู่กับ เทคนิคเฉพาะทาง โดยที่เทคนิคการจัดการเชิงวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering. VE) มุ่งเน้นคนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานให้รู้จักและเข้าใจในเรื่องของประโยชน์การใช้งานของสิ่งต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์การใช้งานของสิ่งต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ขณะที่เทคนิคเฉพาะทางอัน ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศกรรมเคมี เป็นการอนุรักษ์พลังงานที่มีการใช้เครื่องมือตรวจวัดเฉพาะทางเข้าไปช่วยในการตรวจวัด เพื่อหาแนวทางการกำหนดมาตรการและ วิธีปฏิบัติในการประหยัดพลังงานของสถานประกอบการ

เราจึงตระหนักถึงมาตราการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าพลังงานที่สูงขึ้นทุกวัน ซึ่งพลังงานเหล่านี้ เราไม่สามารถมีภายในประเทศ ทำให้เราต้องมีวิธีลดค่าใช้จ่ายที่สูงนั้นลง ทางหนึ่งที่เราสามารถลดลงได้คือการลดความร้อนจากภายนอก เพราะประเทศของเราเป็นอากาศแบบร้อนชื้น ในบ้านหรือสำนักงาน ส่วนใหญ่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศในการทำให้เย็นสบาย แต่ก็ต้องแลกกับค่าไฟฟ้าที่มาทำความเย็น แต่ต้องไม่มองข้ามว่า วัสดุที่นำมาทำสถานที่อาศัยหรือที่ทำงานก็ควรจะเป็นวัสดุที่ที่สามารถลดการนำ การพา การแผ่ความร้อนเข้ามาสู่ในตัวอาคารและที่ทำงานด้วย ซึ่งคงต้องคิดถึงฉนวนที่ต้องเข้ามาในการใช้ร่วมกันวัสดุทำอาคารบ้านเรือน ควรเป็นแบบกันความร้อนได้ดี กันรั่วกันซึมได้ กันเสียง และควรติดตั้งง่าย ปลอดภัยไม่มีผลกระทบกับผู้อยู่อาศัย

ฉนวนกันความร้อนดีที่สุด ทนได้ตั้งแต่ 7-24 ชม. ป้องกันการเป็นสนิมน้ำไม่ซึมผ่าน ลดเสียงดังจากภายนอกและภายใน ทำให้โครงสร้างแข็งแรง ลดการกระแทกบนหลังคาจากลูกเห็บ กิ่งไม้ ลดที่พัดแรง ลดการรั่วการซึมจากการรอยแตกแยก กันขโมยเข้าทางหลังคา และ ไม่ลามไฟ

875

เราจึงอยากให้พิจารณาจากสิ่งที่เราได้นำเสนอไว้ ให้ท่านทั้งหลาย ศึกษาหรือหาข้อมูลเพื่อประกอบกับการตัดสินใจ ก่อนเลือกซื้อ ฉนวนกันความร้อน เพราะเป็นการลงทุน ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย สามารถทำให้เราประหยัดจากเงินที่ต้องจ่ายในค่าไฟฟ้าและเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญความรู้สึกที่เราได้รับกลับมาในการอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีความเย็นสบาย ปลอดภัย คุ้มค่า

อะไรคือ ฉนวนกันความร้อน Polyurethane Foam

44

Polyurethane Foam คือ Versatile Cellular Plastic เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งในปัจจุบัน

Rigid Polyurethane Foam เป็นการนำสารเคมี 2 ชนิด คือ Diisocyanate และ Polyol มาผสมเข้าด้วยกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม การผสมจะเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนซึ่งจะกลายเป็นละออง (โดยการทำให้เย็น) เป็นเหตุให้โฟมขยาย (Volume) ตัวถึง 30 เท่า โดยปกติความหนาแน่นของเนื้อโฟม จะอยู่ในอัตรา 30 – 40 กก. ต่อ ลบม. และ ข้อดีคือ ภายในเนื้อโฟม จะมีค่าสัมประสิทธิ์การ นำความร้อนต่ำ จึงเป็นการดีเยี่ยมสำหรับการเป็นฉนวน (Insulation)

Polyurethane Foam

442wwdd

มีลักษณะเป็นโพรงอากาศ ขนาดเล็ก ๆ มากมายซึ่งเป็นเซลปิด (Closed Cell) ทำให้อากาศอยู่นิ่ง ทนต่ออากาศทุกฤดูกาล ทั้งยังมีน้ำหนักเบา ไม่เสื่อมสภาพ ตลอดอายุการใช้งาน ไม่หลุดล่อน และไม่มีรอยต่อและไม่กลัวมอด ปลวก

ความสามารถทั่วไปของฉนวนโพลี ยูรีเทน โฟม (พี ยู โฟม)

3

 

 

 

 

 

 

 

1. ประสิทธิภาพในการเป็นฉนวนกันความเย็นและ ความร้อน สัมประสิทธิ์การนำความร้อน (ค่า K-Factor) ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซ็นติเกรด (เซลเซียล) เพียง 0.017 กิโล แคลอรี่ ต่อ เมตร ชม.องศาเซลเซียส

2. เปอร์เซนต์ การซึมน้ำและความชื้นต่ำ (ถ้าฉนวนซึมน้ำและมีความชื้นในวัสดุค่าการเป็นฉนวนจะเปลี่ยนแปลงไป) เนื่องจากวัสดุเป็น Closed Cell ค่า K-factor จึงมีค่าคงที่อยู่เป็นระยะเวลานานและมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

3. มีน้ำหนักเบา และแข็งแรง เนื่องจากเป็นโครงสร้างโฟมแข็ง ถูกกดทับไม่ยุบตัว88

4. เนื่องจากมีกาวในตัว ทำให้สามารถยึดติดระหว่างวัสดุได้ทั้งสองด้าน

5. ติดได้กับวัสดุเกือบทุกชนิด เช่น กระดาษ ไม้อัด แผ่นเหล็ก อลูมิเนียม คอนกรีต กระเบื้อง ฯลฯ

6. การประสานงานกับชิ้นงาน เมื่อฉีดเข้าชิ้นงานแล้วจะไม่มีช่องว่างและโพรงอากาศ โฟมจะติดกับผิวงานทันที ทำให้ไม่เกิดหยดน้ำ และลดการสูญเสียความเย็น

7. ฉนวนโพลียูรีเทน โฟม มีความเป็นฉนวนที่ดี มีอุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง 70 องศาเซลเซียล

8. ความคงทนต่อเปลวไฟ – ติดไฟแต่ดับได้เอง เนื่องจากผสมสารสกัดไฟไว้ เรียกว่า ไม่ลามไฟ

9. ความสามารถปกป้องและป้องกันสนิม ให้กับชิ้นงาน และคงทนต่อความเป็นกรดเป็นด่าง

งานหลังคา (Roofing and Indoor Decoration)

12Steel_frame_structure_roofing_steel_structure_factory

–  สามารถลดการนำ การพา การแผ่รังสีความร้อน จากแสงแดดซึ่งผ่านจากหลังคาได้มากกว่า 90 %

– สามารถเก็บเสียง ป้องกันเสียงรบกวน กันซึม กันรั่ว กันร้าว กันความชื้น และกันสนิม ได้เป็นอย่างดี เพราะติดแน่นเป็นชิ้นเดียวกับหลังคา

– ใช้ได้ดีกับหลังคาทุกประเภท เช่น กระเบื้อง สังกะสี แผ่นอลูมิเนียม คอนกรีต เหล็ก อื่นๆ จึงเหมาะกับอาคารทั่วไป เช่น สำนักงาน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆ โกดัง หรือคลังสินค้า ขนาดใหญ่ โรงเรือนปศุสัตว์ อื่นๆ

อุตสาหกรรมห้องเย็น และเครื่องปรับอากาศ (Refrigeration Industries and Air conditioning)

954555

– สามารถหุ้มผนังห้องเย็นได้ทุกด้าน เพื่อกันการสูญเสียความเย็น จากผนังห้องเย็น จึงเป็นการรักษาความเย็นให้คงสภาพ ในอุณหภูมิที่ต่ำได้ เป็นระยะเวลานาน ตลอดจนการหุ้มท่อลมเย็น ท่อน้ำเย็น ไม่ให้สูญเสียความเย็น ระหว่างทางของท่อและในการหุ้มผนังรถ ห้องเย็นก็จะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรถให้สินค้าที่ต้องการขนส่งในระยะทางไกล มีความสดอยู่เสมอประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี

– นอกจากนีัยังเหมาะสมสำหรับงานเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็น งานที่เกี่ยวกับถาดน้ำทิ้ง ท่อลมเย็นม ท่อน้ำเย็น ฯลฯ งานเรือประมง เรือเดินทะเลทุ่น แพ ลูกลอย เป็นต้น

ss   โพลียูเรเทน โฟม   คือ วัสดุฟลูออโรคาร์บอน ที่พ่นให้เป็นโฟม โดยการที่จะให้มีโครงสร้างแข็งขึ้นอยู่กับการบ่ม โดยโฟมเหล่านี้มีทั้งการหล่อเป็นรูปแผ่น เป็นท่อ ที่ฉีดเป็นฟองในชิ้นงาน หรือสเปรย์ในชิ้นงาน

ฉนวนแบบนี้มีสภาพนำความร้อนประมาณ 0.016 ถึง 0.022 W/m K แบบสเปรย์ในชิ้นงานจะมีความหนาแน่นเมื่อสเปรย์เรียบร้อยแล้วประมาณ 32-48 /m3 (จากโรงงานผู้ผลิต กำหนดความหนาแน่นประมาณ 35 kg/m3 แล้ว) สำหรับความจุของเซลล์ที่ชิดกันของโฟมแบบแข็ง อยู่ในราว 90 เปอร์เซนต์ เนื่องจากภายในเซลล์เป็นก๊าซฟลูออโรคาร์บอน โดยทั่วไปคือ ฟรีออน-11 ซึ่งมีสภาพนำความร้อนต่ำกว่าอากาศ จึงเป็นเหตุว่าทำไมค่า k-factor ของวัสดุนี้จึงต่ำ

โพลียูเรเทน โฟม ที่เกิดขึ้นจากสารประกอบ 2 ตัว คือ โพลีออล (Polyol) และไอโซไซยาเนต (Isocyanate) เข้าทำปฏิกิริยากันในสภาวะที่เหมาะสมและมีการเติมสารเติมแต่ง (Auxiliary Materials) ซึ่งมีหลายชนิด เช่น สารกันติดไฟ (Fire Retardant)  สารช่วยฟูตัว (Blowing Agents) เป็นต้น

ฉนวน โพลียูเรเทน โฟม มีส่วนผสมและวิธีการพ่น ดังนี้

ส่วนผสมที่ใช้ของ ฉนวนโพลียูเรเทน โฟม คือ โพลีออล (Polyol) 1 ส่วน และ ไอโซไซยาเนต (Isocyanate) 1 ส่วน โดยมีการเติมสารเติมแต่ง (Auxiliary Materials) ในส่วนผสมหลักแล้ว เช่น สารช่วยฟูตัว (Blowing Agents) และสารกันติดไฟ (Fire Retardant) ไปในอัตราส่วน 15% ซึ่งสามารถหน่วงการกระจายของไฟได้ใน ClassB3 ตามมาตรฐาน DIN4102 ทำให้ไม่ลามไฟ

วิธีการพ่น คือ พ่นใต้หลังคา คอนกรีต กระเบื้อง เหล็ก หรือกระเบื้องซีแพคโมเนีย โดยผิวต้องสะอาดและไม่เปียกชื้น อุณหภูมิและความชื้นในอากาศต้องเป็นไปตามที่กำหนด คือ ทางบริษัท ฯ จะมีส่วนผสม แคดตาลิส (ตัวหน่วงปฏิกิริยา)  เพื่อความเหมาะสมกับฤดูกาล ถ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงมากๆ ในวันนั้นก็ไม่สามารถทำงานได้ เมื่อทำการพ่นความหนา 1 นิ้ว จะต้องทำการพ่น 5 เที่ยว เพื่อเสริมแรงยึดเกาะ และเพื่ออุณหภูมิภายในโฟม จะไม่สูงเกินไป ซึ่งอาจทำให้โฟมแตกล่อนในภายหลังได้ ความห่างระหว่างนั้นหัวปืนกับชิ้นงานอยู่ระหว่าง 1-2 เมตร โดยการควบคุมความดันลมและการกระจายของหัวปืนตามลักษณะของชิ้นงาน เมื่อทำงานพ่นจะต้องพ่นเคลือบไปตามลักษณะของชิ้นงานเพื่อความสวยงามและการเกาะติด เมื่อพ่นเสร็จจะทำการตรวจความหนา โดยการ Dip Check และทำความสะอาดพร้อมเก็บเศษโฟมใส่ถุงขยะ นำไปทิ้ง

9999d

Product


1893

4105

72

6

ผลงานของร้านค้า


Ω วันที่ 25 กรกฏาคม 2556 ได้ไปพ่นที่ ฐานทัพเรือสัตหีบ อู่ราชนาวี มหิดลอดุยเดช ระยอง ในเรือรบ นเรศวร เราทำในส่วนของห้องแช่แข็งพ่นหนา 6 นิ้วทุกด้าน รวม 6 ด้าน และงานพื้นที่ห้องเย็น ร.ล.มงกุฏราชกุมาร หนา 8 นิ้ว ภายในเรือเพื่อบรรทุกอาหารแช่แข็ง สำหรับลูกเรือไปเดินทะเล เดินทางไกล ครั้งละหลายๆ เดือน

Ω  วิรัช วัสดุก่อสร้าง อำเภอนากลาง หนองบัวลำภู ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ติดแอร์ขนาดใหญ่ หลังแรกและหลังเดียวใน อำเภอนากลาง พื้นที่เกือบ 3,000 ตารางเมตร รองรับการขยายตัวของจังหวัดใหม่ ซึ่งมีการก่อสร้างจำนวนมาก

กด777

Contact Us


กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี
Tel: 02-738-4568 , 081-351-0288
Fax: 02-738-3792
email: monpisit@hotmail.com
website: http://www.ilikepufoam.com


Leave a comment