OMCR Co., Ltd.


logo

Water and Wastewater Operation Management
Consultant Total reused and Zero discharged

 

111

บริษัท โอ เอ็ม ซี อาร์ จำกัด ให้บริการในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ “การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร” โดยมีการจัดการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยหลักการทางวิศวกรรมที่มีความสามารถเฉพาะตัว โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์และโดยเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการใช้งาน สำหรับการจัดการย้ำเสียชุมชนอย่างง่าย จนถึงน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ยากต่อการบำบัดด้วยกระบวนการแบบ Non-chemical Treatment จนถึงระดับนำน้ำกลับมาใช้ใหม่และระดับ Zero discharged

ปรัชญา : การให้บริการที่่ดี บนพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้อง ในราคาที่สมเหตุผล


ทำไมต้องบำบัดน้ำเสีย ?

ในปัจจุบัน สังคมไทยให้ความสำคัญกับการบำบัดน้ำเสียเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่แต่เฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม ทุก ๆ ที่ที่มีผู้พักอาศัย หรือตามสถานที่ต่าง ๆ ก็ให้ความสำคัญกับการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ เช่นแหล่งน้ำ หรือ ท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งการบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นการช่วยรักษาแหล่งน้ำ และ ยังสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ได้อีก และ การบำบัดน้ำเสียนั้นมีหลากหลายวิธี ทั้งที่เป็นระบบขนาดใหญ่ และ ขนาดเล็กแบบถังบำบัดน้ำเสีย ที่ใช้ตามที่พักอาศัยธรรมดา ส่วนการบำบัดน้ำเสียนั้นมีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็มีรายละเอียดปลีกย่อยออกไปอีก ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ในส่วนของการบำบัดน้ำเสียที่ทั่ว ๆ เข้าใจและรู้จักกัน คือ การบำบัดน้ำเสียจากถังสิ่งปฎิกูล การบำบัดน้ำเสียจากถังดักไขมัน และ การบำบัดน้ำเสียจากการใช้น้ำภายในอาคารต่าง ๆ เมื่อผ่านการบำบัดแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก แต่เป็นการใช้ในลักษณะที่ไม่ได้นำมาใช้ กิน หรือ อาบ จะเป็นการใช้เพื่อประโยชน์อื่น ๆ เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างบริเวณนอกอาคาร เป็นต้น


บริการของเรา

2

 • การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย : วางแผน จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ออกแบบ-ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
 • จัดฝึกอบรมด้านระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย : ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและระบบต่างๆ
 • วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

 


Product

Electro Coagulation

12

 

 

 

 

เครื่องทำ Coagulation ด้วยไฟฟ้า

 

13

 

 

 

 

สำหรับกำจัดค่า COD ในน้ำทิ้ง โดยไม่ใช้สารเคมี

 • ไม่เพิ่มค่า TDS ในน้ำที่บำบัดแล้ว
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมสารเคมี
 • ประหยัดค่ากำจัดตะกอนเคมี
 • ราคาในเกณฑ์ยอมรับได้

 

 

14

 

Micro Bubble Air Flotation (MBAF)
ถังแยกไขมันด้วยไฟฟ้า

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมสารเคมี
 • ประหยัดเนื้อที่ใช้สอย
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัด Sludge
 • ประสิทธิภาพในการแยก Grease & Oil สูงกว่าระบบDAF ธรรมดา

 

 

จุลินทรีย์ Micro Active 5 กำจัดกลิ่นได้ผลทันที

c1403d68-3dae-a73f-f62e-54acb72b5993 d58f64f5-82a2-e008-c62e-54acb764f164

 • ดับกลิ่นเน่าเหม็น ขยะมูลฝอย ซากพืช ซากสัตว์ กลิ่นมูลสัตว์
 • ขจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ บ่อเกรอะ บ่อบำบัดน้ำเสีย
 • อาบน้ำสุนัข แมว กำจัดเห็บหมัด และป้องกันสัตว์ถ่ายบริเวณบ้าน
 • ซักแห้ง ดับกลิ่นอับ ผ้าม่าน บนรถ
 • ล้างทำความสะอาดฟาร์มไก่ โรงเลี้ยงหมู อาบน้ำหมู
 • ใส่บ่อปลา ขจัดตะใคร้น้ำ
 • ใส่บ่อกุ้ง ป้องกันโรคขี้ขาว

Anaerobic Plastic Media
ตัวกลางพลาสติกสำหรับการบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ

 • มีประสิทธิภาพสูง ในการบำบัดด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ เช่น ในถังหมักBiogas และ ถังAnaerobic Filter
 • เพิ่มอัตราการเกิดแก๊ซมีเธนในถังReactor
 • กำจัดค่า COD อย่างถูกหลักการ
 • ไม่มีการอุดตันของการไหลในถังบำบัด

Octa flora description 01

รูปทรงของ Octa-flora Media

Octa flora description 02 Thai

ลักษณะการจัดวางของตัว Octa-flora Media

ข้อมูลทางเทคนิค

 • Material : HD Polyethylene plastic
 • Diameter : 70 mm.
 • Surface Area : 175 aq.m.
 • Number of media per cu.m : 3,200(approx.)

Contact Us

map
ที่อยู่ :
เลขที่ 50 ซอยลาดพร้าววังหิน20 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel :
0-2931-6842 
Email :
info@wwomc.com
Website :
www.wwomc.com

 


Leave a comment