ฟ้าครามและความรัก


1978608_10200764271987706_1012081347_n

ฟ้าครามและความรัก


Services


ออกแบบ ติดตั้งและตกแต่งภายในสไตล์ฮวงจุ้ย

  • ผ้าม่านทุกชนิด
  • มู่ลี่ทุกชนิด
  • วอลล์เปเปอร์
  • ม่านม้วน
  • ม่านปรับแสงแนวตั้ง
  • ฉากกั้นห้อง
  • พรม
  • บิวท์อิน

รับปรึกษาฮวงจุ้ย

  • ดาว 9 ยุค
  • บ้าน 8 ทิศ

ฮวงจุ้ย คืออะไร


ฮวงจุ้ย” เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาจีน ไม่ใช่คำไทยแท้ๆ แต่คนไทยเราเองก็เรียกคำว่าฮวงจุ้ยโดยมีความหมายใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ซึ่งจะเป็นความหมายในเชิงความเชื่อเรื่องการจัดและแก้ไขที่อยู่อาศัยให้ถูกโฉลกกับเจ้าของ ให้มีความร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไป และส่วนมากแล้วผู้รู้เรื่องฮวงจุ้ยจะถูกเรียกว่าเป็น “ซินแส” ซึ่งหลายคนอาจจะนึกถึงว่าเป็นพวกหมอดู หรือหมอผี ไม่ใช่คนปกติธรรมดา หรืออาจจะถูกมองไปถึงขั้นผู้วิเศษเรียกลมเรียกฝนได้เลยทีเดียว ความจริงแล้วตามรากศัพท์ของคำว่าฮวงจุ้ยนี้ก็น่าจะทำให้เราคิดไปได้เช่นนั้น เนื่องจากคำว่า “ฮวง” (Feng) ในภาษาจีนนั้น หมายถึง ลม และคำว่า “จุ้ย” (Shui) นั้นก็หมายถึง น้ำ รวมๆความแล้วฮวงจุ้ยแปลตรงตัวก็จะแปลได้ว่า ลมและน้ำ อันหมายถึงสิ่งที่มีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปรไปได้ มีพลังงานที่จะก่อให้เกิดอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆในโลกนี้ ลมและน้ำ มีสภาพที่เหมือนและแตกต่างกัน คือ ลมมีสภาพที่จับต้องไม่ได้ แต่เคลื่อนไหวได้ ในขณะที่น้ำก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เช่นกัน แต่สามารถจับต้องได้ด้วย ด้วยเหตุนี้เองคำว่าฮวงจุ้ยจึงมีความหมายไปถึงสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือสงบนิ่งที่ทำให้เกิดพลังงานที่มีผล มีอิทธิพลต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ ซึ่งอาจจะแปลให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกนิดว่าลมและน้ำนั้นหมายความถึง “พลังงานของธรรมชาติและสภาพแวดล้อม” นั่นเอง และในความหมายจริงๆของวิชาฮวงจุ้ย 风水นั้นก็จะหมายถึง  ศาสตร์แห่งการใช้ชีวิตให้มีความสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากความหมายของ Webster dictionary ที่แปลได้ความว่าฮวงจุ้ยคือ ระบบความเชื่อของจีนเกี่ยวกับจิตวิญญาณของสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งด้านดีและร้ายที่มีอิทธิพลต่อบ้าน ได้แสดงให้เห็นถึงพลังของสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อผู้อยู่อาศัย อันหมายถึงอิทธิพลทั้งในด้านที่จะส่งเสริมให้ดีขึ้น คือมีโชคลาภ บารมี ความเจริญก้าวหน้า ความสุขสงบในชีวิต และในทางกลับกันฮวงจุ้ยที่ไม่ดีก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้อยู่อาศัยได้เช่นกัน เช่น อาจจะทำให้เกิดโชคร้าย อุบัติหตุ โรคภัย และความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ โดยความหมายของสิ่งแวดล้อมจะหมายความรวมทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ในประเทศจีนสมัยโบราณ ศาสตร์ฮวงจุ้ยนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่ใช้สำหรับกษัตริย์ ราชวงศ์ หรือชนชั้นสูงเท่านั้น พระราชวังของกษัตริย์จะเลือกพื้นที่ตั้ง และออกแบบก่อสร้างตามหลักของศาสตร์นี้ นอกจากนี้ยังใช้ในการเลือกชัยภูมิที่ตั้งของเมือง การวางผังเมือง หรือแม้กระทั่งในการรบก็จะต้องวางพื้นที่ให้ถูกต้องตามหลักพิชัยสงครามสำหรับการสงคราม ทั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสามารถเอาชนะข้าศึกในการรบได้

บ้านแปดทิศ

เป็นการแบ่งพลังงานของบ้านออกเป็นแปดส่วน ได้แก่ ทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก, ทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ทิศตะวันออกเฉียงใต้, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพลังงานที่หมุนวนในแต่ละทิศก็ไม่เหมือนกันตามปฏิกิริยาธาตุของทิศทั้ง 8 ขึ้นอยู่กับ ทิศทางของบ้าน (องศาของบ้าน) และ ดวงชะตาของเจ้าบ้านทิศทั้ง 8 จะมีปฏิกิริยาต่อบุคคลแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น ปฏิกิริยาดี 4 ทิศ คือ ทิศประธาน, ทิศรุ่งเรือง,ทิศอายุ และ ทิศหมอเทพ แล้วยังมี ปฏิกิริยาร้าย 4 ทิศ คือ ทิศอสูร, ทิศเบญจภูติ, ทิศโทษภัย และทิศสูญสิ้น ทิศทางที่ดีและร้ายในการจัดส่วนต่างๆ ของแต่ละคนนั้น มีความแตกต่างกันไป ทิศที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจเป็นทิศร้ายสำหรับอีกคนก็ได้ ดังนั้น การจัดบ้านแบบเดียวกันจะทำให้ผู้อยู่อาศัยถูกโฉลกได้ทุกคน ย่อมไม่แน่นอนเสมอไปวิชาบ้านแปดทิศ ถูกนำมาใช้เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการจัดพื้นที่ภายในบ้าน ทั้งการจัดวางตำแหน่งของห้อง รวมไปถึงตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในห้องด้วย

ตัวอย่างผลงาน


วอลเปเปอร์

66184_3764928940327_1046009280_n 231013_3764930180358_729063423_n 560561_3764928780323_2065555182_n (1)
734424_10200110345679957_402877825_n 1465283_10200110347119993_791878633_n 1545955_10201472121443500_4980564059596352015_n
10636284_10201505029546182_8629761444265522544_n 10653505_10201521016025834_2913176963726705782_n 10628034_10201505044226549_661715324520136415_n

ผ้าม่าน

182516_3298373636736_1940916679_n 306521_3298342915968_1801541645_n 522177_3298371556684_1043297041_n
531652_3942259333476_1229011865_n 10410667_10202259877976921_3088393347077909147_n 1911844_10200894366959999_971771381576942732_n
531153_3298367156574_772155522_n 10288706_10200894364319933_4991352100358942416_n 304367_3305295129769_1689377156_n

ม่านปรับแสงแนวตั้ง

312549_1795983397919_1661927799_n 1798496_10201648960704371_3448264643284670976_n 10689769_10201755668051988_5391716921254889006_n

ม่านพับ

224653_3065921745584_730505191_n 254029_1578049149699_3615034_n 529095_2569169927099_49278827_n
531268_2552461549400_422574914_n 547012_3234780686952_1033365762_n 734798_3619377261626_573693638_n

ม่านม้วน

1506449_10200280096163613_34782355_n 10922429_10202198413320343_1019443647241594152_n

มู่ลี่

292983_3087700650043_1725877518_n (1) 397517_3619375661586_1168109654_n 601815_4107331940188_1779326301_n
1012376_10201712972424624_3529042061379616404_n 1521487_10200730961434963_1064671200_n 424509_2396414168313_2145850857_n

บ้าน 8 ทิศ ดาว 9 ยุค

229383_3195797192389_1866793076_n 304562_3100582012069_1569297959_n 315315_2904220263148_1881551035_n
417511_3918169451244_693875004_n 533614_3633775741579_932214478_n 1150294_4616014936945_2014233960_n
10444542_10201126979015155_7334447269813489728_n 11401553_10202987120637533_8819814281738156122_n 541410_3826956010965_1361986077_n

ติดต่อเรา


ที่อยู่ : 84/76  ม.5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ :0-2193-0231
แฟกซ์ :0-2193-0231
Email : Keitsiri@hotmail.com

 


Leave a comment