Somsakjewelryss
1211s

เพชรมีการกล่าวถึงและทำเหมืองเพชรครั้งแรกในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะชั้นหินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำพา เป็นเวลาหลายศตวรรษตามแม่น้ำเพนเนอร์ กฤษณะ และโคธาวารี เพชรเป็นที่รู้จักในประเทศอินเดียมาไม่น้อยกว่า 3,000 ปีแต่ไม่เกิน 6,000 ปี

อัญมณีเพชรกลายเป็นสิ่งมีค่าเมื่อมีการนำไปใช้เป็นรูปเคารพ ทางศาสนาในอาณาจักรอินเดียโบราณ นอกจากนี้ ยังมีการใช้งานเพชรเป็นเครื่องมือแกะสลักตั้งแต่สมัยต้นประวัติศาสตร์ของมนุษย์อีกด้วยความนิยมของเพชรได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 เนื่องจากอุปทานที่เพิ่มขึ้น เทคนิคการตัดและขัดเกลาที่ดีขึ้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลก และการปฏิรูปและความสำเร็จของการโฆษณาเผยแพร่

ในปี ค.ศ. 1772 อ๊องตวน ลาวัวซีเย ได้ใช้แว่นขยายรวมรังสีดวงอาทิตย์ไปบนเพชรในบรรยากาศที่มีแต่ออกซิเจน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้มีเพียงแต่คาร์บอนไดออกไซด์  เป็นการพิสูจน์ว่าเพชรเป็นองค์ประกอบของคาร์บอน ต่อมาในปี ค.ศ. 1797 สมิทสัน เท็นแนนต์ (Smithson Tennant) ได้ทำซ้ำและเพิ่มเติมการทดลองนี้ โดยแสดงให้เห็นว่าการเผาไหม้เพชรและกราไฟท์จะปลดปล่อยก๊าซที่มีองค์ประกอบเดียวกัน สมิทสันได้สร้างสมดุลสมการเคมีของสารเหล่านี้ขึ้นมา

การใช้งานเพชรส่วนมากในปัจจุบันเป็นการใช้ในเชิงอัญมณีซึ่งใช้ทำเครื่องประดับ การใช้งานในลักษณะนี้สามารถนับย้อนไปได้ถึงในสมัยโบราณ การกระจายของแสงขาวในสเปกตรัมสีเป็นลักษณะพื้นฐานทางด้านอัญมณีวิทยาของอัญมณีเพชร ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผู้เชี่ยวชาญในด้านอัญมณีวิทยาได้พัฒนาวิธีแบ่งระดับของเพชรและอัญมณีชนิดอื่นบนพื้นฐานของลักษณะที่สำคัญในเชิงมูลค่าของอัญมณี 4 ลักษณะหรือที่รู้จักกันในชื่อ 4 ซี ถูกใช้เป็นพื้นฐานการบ่งชี้ของเพชร ประกอบด้วยกะรัต (carat) การตัด (cut) สี (color) และ ความสะอาด (clarity)เพชรไม่มีตำหนิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรู้จักกันในชื่อพารากอน

images (2)downloadหก17144

12332_1861About Us


1311-300x300 1312-300x300 1313-300x300

1.นอกจากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปีทางร้านได้รับเชิญจาก ศ.ต.พ.ในการไปตรวจสอบเพชรซาอุเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2537-2538

2.ร้านเราได้รับการรับรองจากสมาคมเพชรพลอยเงินทองและได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมเพรชรพลอยเงินทอง

3.ทางร้านได้รับเกียตรติบัตรจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภครางวัลมาตรฐานสินค้าระดับ Platinum

12332_1861Product


0403 0401 0402

0607 0605 06080609 (1)

0404 050106060604

 

12332_1861Process


image-191

Clarity : ความบริสุทธิ์ เพชรเหนือกว่าอัญมณีอื่นใด สามารถทอประกายแสงได้สุกใสงดงามที่สุด

Color   : สี เพชรจะมีสีธรรมชาติหลากหลายเฉดมีตั้งแต่ขาวใสไร้สี ซึ่งหายากที่สุด และมีค่าที่สุด

Carat   : กะรัต น้ำหนักของเพชรวัดเป็นกะรัต ขนาดของกะรัตเป็นตัวตัดสินมูลค่าของเพชรที่เด่นชัดที่สุด

Cut       : เจียระไน ยิ่งเจียระไนดี จะมีการเล่นแสงได้อย่างแพรวพราวระยิบระยับ ทวีค่ายิ่งขึ้น

0701 0702 0703

12332_1861Contact Us


Address : 132 Banmog Rd. Wangburapapirom Phranakorn  Bankkok 10200 Thailand

Tel. : (66)0-2222-3316, 0-2221-4992, 0-2623-7557

Fax. : (66)0-2623-8276

website : http://www.somsakjewelry.com

 


Leave a comment