VDC Checkup Center


65991_150130978362568_7502211_n

 

about-1

บริษัท วี ไดแอกนอสติก เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เริ่มดำเนินการในรูปแบบคลินิกเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และเป็นเวลากว่า 30 ปี ที่เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ ประกอบกับความตื่นตัวทางด้านสุขภาพจากคลินิกเทคนิคการแพทย์จึงได้พัฒนาเป็นศูนย์บริการทางห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย ภายใต้การบริหารงานด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์กว่า 30 ปี เพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านสุขภาพแก่ โรงพยาบาล คลินิก สำนักงาน บริษัทประกันชีวิต โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม โครงการวิจัย และบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงความถูกต้อง แม่นยำ และบริการอย่างมืออาชีพดังสโลแกนที่มีว่า “We serving with professional Touch” เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการด้วยค่าบริการที่เหมาะสม

about-2

Vision : เป็นผู้นำในการให้บริการการตรวจสุขภาพและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยมาตรฐานการบริการแบบมืออาชีพ

Mission : ให้บริการด้วยเทคโนโลยีการตรวจที่ทันสมัย ให้ความมั่นใจในผลการตรวจวิเคราะห์ ตอบสนองความต้องการด้านการตรวจสุขภาพที่มีมาตรฐานแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ

Division :
V-Check up Services : แผนกให้บริการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีแบบครบวงจร (V-CHECK) กับกลุ่มบุคคล, องค์กร, บริษัท, สำนักงาน, และหน่วยงานต่างๆ
V-Med & Nutrition : แผนกให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพและโภชนาการ โดยผู้เชี่ยวชาญ และการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆเช่น การฉีดวัคซีน การจัดอบรมด้านสุขภาพให้พนักงาน
MT Clinic : คลินิกเทคนิคการแพทย์ในเครือของบริษัท สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจสุขภาพหรือขอคำแนะนำในการตรวจวิเคาระห์ทางห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันมีสองแห่งคือ สาขาวงเวียนใหญ่และสาขารามคำแหง
Laboratory Division : แผนกห้องปฏิบัติการให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ในหลากหลายสาขา เช่น เคมีคลินิก โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และการตรวจพิเศษอื่นๆ ตลอดจนการรับผิดชอบการควบคุมมาตราฐานการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ

Our Service


Laboratory Service

 • บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โครงการวิจัย คลินิก ในหลากหลายสาขา ได้แก่ เคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก วิทยาภูมิคุ้มกัน และการตรวจพิเศษอื่น ๆ
 • บริการตรวจเลือดเพื่อเซ็คสุขภาพ สมัครงาน อุปสมบท สมรส วางแผนมีบุตร ประกันชีวิต เดินทางไปต่างประเทศ หรือตรวจตามใบสั่งแพทย์
  การตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่ให้บริการ
  ตรวจเบาหวาน
  Diabetic
  ตรวจการทำงานของไต
  Renal Function
  ตรวจระดับไขมัมในเลือด
  Lipid Profile
  ตรวจการทำงานของตับ
  Liver Function
  ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
  Complete Blood Count
  ตรวจโรคธารัสซีเมีย
  Thalassimia
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
  Tumor Markers
  ตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย
  Hormones
  ตรวจภาวะมีบุตรยาก
  Infertility Test
  ตรวจการตั้งครรถ์
  Pregnancy Test
  ตรวจหาสารเสพติด
  Drug Abuse
  ตรวจการติดเชื้อ ตรวจเพาะเชื้อ
  Culture and Sensitivity Test
  ตรวจหาเชื้อ HIV
  AIDS
  ตรวจปัสสาวะ
  Urinalysis
  ตรวจหาพยาธิ ตรวจอุจจาระ
  Stool Examination

Health And Medical Service

 • บริการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ ทั้งก่อนและหลังการตรวจ เพื่อช่วยให้ท่านวางแผนสุขภาพและดูแลตนเองในด้านโภชนาการ โดยนักวิชาการและนักโภชนาการที่มีประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับประโยชน์จากการตรวจสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถจัดให้มีการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลหรือแบบหมู่คณะก็ได้
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่หน่วยงานต่างๆ โดยแพทย์และบุคลากรการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Annual Check Up Service

บริการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีแบบครบวงจร (V-Check) กับกลุ่มบุคคล องค์กร บริษัท สำนักงานและหน่วยงานต่างๆ

Home Check Up Service

บริษัทฯ ได้ให้บริการตรวจเลือด ณ ที่อาศัยของท่าน ท่านสามารถรับบริการตรวจเลือดได้โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน สะดวก อุ่นใจ และประหยัดเวลา โดยท่านสามารถติดต่อขอนัดหมายได้ในเวลาทำการผ่านช่องทางดังนี้

 1. โทรศัพท์เพื่อขอนัดหมายที่หมายเลข 0-2732-9734-5 หรือ เบอร์โทรศัพท์ของคลินิกในเครือบริษัทฯ
 2. ติดต่อด้วยตนเองที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ในเครือของบริษัทฯ
 3. ผ่านทาง www.v-checkup.com

Messenger Service / Specimen Collection

บริการรับส่งตัวอย่างทางการแพทย์ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรม Handling of Specimen and Biohazard Material

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่บริการรับสิ่งตรวจและส่งใบรายงานผล หากเป็นกรณีเร่งด่วนผู้ใช้บริการสามารถโทรติดต่อเพื่อขอรับสิ่งส่งตรวจได้ภายในเวลาทำการ
ในเขตต่างจังหวัด
ผู้ใช้บริการสามารถส่งสิ่งส่งตรวจ โดยสามารถใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือทางรถทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกไปรับตัวอย่าง ณ สถานีปลายทาง ตามวันและเวลาที่นัดหมายไว้

Laboratory Report Services

บริษัทฯ มีการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆดังนี้

 • การรับผลที่คลินิกในเครือของบริษัทฯ
 • การนำส่งโดยพนักงานของบริษัทฯ
 • การส่งผลทางไปรษณีย์ : ระยะเวลาได้รับผลโดยประมาณ 4 วัน
 • การรายงานผลด่วนทางโทรศัพท์
 • การรายงานผลทางโทรสาร (Fax)
 • การรายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 • การรายงานผลด่วนทางโทรศัพท์ (ขอสงวนสิทธ์ให้บริการเฉพาะแพทย์ คลินิกและห้องปฏิบัติการเท่านั้น)

การตรวจสุขภาพประจำปี


แม้ว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงคือโภชนาการที่ดี การดำเนินชีวิตที่เหมาะสม การหลีกเลี่ยงอบายมุข และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่ใช่ว่าทุกคน จะสามารถทำเรื่องเหล่านี้ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อเนื่องตลอดอายุขัย การตรวจสุขภาพ เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติ ที่ส่งสัญญาณเตือนเจ้าของร่างกายให้ดูแล รักษา และป้องกันตนเองก่อนที่จะเป็นโรค การตรวจสุขภาพเป็นประจำยังช่วยให้เราสามารถป้อง กัน และรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทำให้เราทราบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และช่วยลดอัตราการ เสียชีวิตจากโรคบางโรค การตรวจสุขภาพมิได้ทำให้เราเสียเวลาอย่างที่เข้าใจ ในตรงข้ามกลับช่วยรักษาเวลาของท่านอีกด้วย เพราะการพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกย่อมรักษาให้หาย ได้ง่ายกว่า เร็วกว่า และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่ามาก

สำหรับบุคคลทั่วไป

ท่านสามารถเลือกชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพได้ตามที่ท่านต้องการ โดยเลือกพ่านทางเมนูรายการด้านซ้ายมิอของท่านแล้วกรอกรายละเอียดตาม ขั้นตอน โดยในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ท่านสามารถเลือกได้มากว่า 1 โปรแกรมการตรวจ จากนั้นระบบจะตอบกลับไปหาท่านภายใน 24 ชั่วโมง ตามอีเมล์ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ โดยโปรแกรมตรวจสุขภาพของเรามีดังนี้

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 • Mini 10 : โปรแกรมการตรวจสำหรับพนักงาน 10 รายการ
 • Basic 20 : โปรแกรมการตรวจสำหรับบุคคลทั่วไป 20 รายการ
 • Advance 27 : โปรแกรมการตรวจสำหรับบุคคลทั่วไป 27 รายการ
 • Ultimate 40 : โปรแกรมการตรวจแบบครบสำหรับผู้สูงอายุและผู้สนใจ 40 รายการ
 • Tumor Scan 4 Male : โปรแกรมการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งสำหรับผู้ชาย 4 รายการ
 • Tumor Scan 4 Female : โปรแกรมการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งสำหรับผู้หญิง 4 รายการ
 • Profile Package : โปรแกรมตรวจเฉพาะสำหรับผู้ป่วยและการตรวจเพื่อวางแผนมีบุตร สมรส
 • Event Package : โปรแกรมตรวจสุขภาพซึ่งจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ เช่นวันพ่อ วันแม่ วันงดสูบบุหรี่โลก เป็นต้น โดยท่านสามารถติดตามได้ทุกเดือนที่หน้า Event Package
 • Customizable Package : โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ให้ท่านเลือกเปลี่ยนรายการตรวจได้ตามความต้องการของท่าน รายละเอียดเพิ่มเติม

จะเลือกยังไง?
การเลือกชุดการตรวจให้เหมาะสม นั้นช่วยให้ท่านได้ประโยชน์จากการตรวจสุขภาพประจำปีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญคือลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันของท่าน เช่น การรับประทานอาหาร การสัมผัสกับมลภาวะ ลักษณะงาน การพักผ่อน การสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใช้เพศและอายุเป็นตัวเลือกดังนี้

 1. หากท่านเป็นชายอายุ 40-60 ปี ชุดตรวจที่เหมะสมคือ Advance 27 + Tumor Scan 4 Male
 2. หากท่านเป็นหญิงอายุ 40-60 ปี ชุดตรวจที่เหมาะสม Advance 27 + Tumor Scan 4 Female
 3. หากท่านอายุมากกว่า 60ปี ชุดตรวจที่เหมาะสมคือ Ultimate 40
 4. หากท่านมีปัญหาสุขภาพ มีโรคประจำตัว ไม่ค่อยได้พักพ่อนหรือดูแลตนเอง ควรเลือกตรวจชุด Advance 27
 5. หากท่านมีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปควรตรวจชุด Tumor Scan 4 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อเฟ้าระวังโรคมะเร็ง
 6. หากท่านเป็นคนที่สนใจดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ไม่ดื่มแอลกอฮอลหรือสูบบุหรี่ ชุดตรวจที่เหมะสมคือชุดการตรวจ Basic 20 เป็นชุดการตรวจพื้นฐานเหมาะสำหรับตรวจสุขภาพประจำปีโดยไม่จำกัดเพศและอายุ

บริการเจาะเลือด ณ ที่พักอาศัย
เพื่อความสะดวกของท่านเรามีบริการตรวจเลือด ณ ที่พักอาศัยหรือที่ทำงาน ท่านสามารถนัดหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำการเจาะเลือดเก็บสิ่งส่งตรวจได้ที่บ้านหรือที่ทำงาน ตามวันและเวลาที่ท่านกำหนด

 • สะดวกและประหยัดเวลา ท่านไม่ต้องเดินทางมาตรวจเลือดที่คลินิกหรือเสียเวลารอตรวจเลือดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
 • อุ่นใจ ปลอดภัยและบริการแบบมืออาชีพ เราให้บริการท่านด้วยเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ที่มีความชำนาญในการเจาะเลือด
 • เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยหนักที่เคลื่อนย้ายลำบาก หรือมีธุระไม่สะดวกในการไปโรงพยาบาล
 • ผลการตรวจสามารถส่งถึงมือแพทย์* ท่านสามารถเดินทางไปพบแพทย์ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยที่ท่านไม่ต้องกังวลถึงผลการตรวจ

ข้อกำหนด

 • บริการเจาะเลือด ณ ที่พักอาศัยได้ โดยนัดหมายผ่านโทรศัพท์ หรือ website อัตราค่าบริการ 200 บาท ในระยะ 20 km จากจุดบริการ มากกว่า 20 km 300 บาท (ให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
 • ท่านสามารถใช้บริการเจาะเลือด ณ ที่พักอาศัยแบบ ฟรีค่าบริการ ถ้าท่านเลือกตรวจชุดโปรแกรม (Promotion package) ใดๆก็ได้ จำนวน 2 ท่านขึ้นไป
 • ระยะเวลาได้รับผลการตรวจ(TAT หรือการประกันเวลา)ขึ้นอยู่กับรายการตรวจที่ท่านเลือก ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้จากหน้าแสดงรายละเอียดรายการตรวจนั้นๆ
 • โดยปกติผลการตรวจตัวจริงจะส่งให้ทางไปรษณีย์โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 วันหรือท่านประสงค์จะรับผลตัวจริงที่คลินิกก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ท่านสามารถขอให้ส่ง Fax หรือ e-mail ก่อนก็ได้ ในกรณีที่ท่านต้องการให้ส่งผลการตรวจไปที่คลินิกแพทย์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการท่าน

ขั้นตอนการนัดหมาย

 1. ท่านสามารถนัดหมายผ่านทางwebsiteนี้ได้ โดยเลือกรายการตรวจที่ท่านต้องการจากเมนูด้านช้ายมือ โดยคลิกที่ “เลือกตรวจรายการนี้” จากนั้นระบุจำนวนผู้เข้ารับการตรวจในช่องจำนวน หากท่านต้องการตรวจรายการตรวจอื่นๆเพิ่มเติมให้กลับไปเลือรายกายการอื่นๆเพิ่มได้ จากนั้นกดคลิก “ดำเนินการต่อ” ให้ท่านกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน โดยใส่เครื่องหมาย “ขอนัดหมายเจาะเลือด” พร้อมรายละเอียดเบื้อต้นเช่น วันที่ขอนัดหมาย สถานที่ เป็นต้น ทั้งนี้หากท่านยังไม่แน่ใจในรายละเอียดหรือจำนวนคน ท่านสามาถติดต่อเข้ามาก่อนได้ทางหน้าติดต่อเรา
 2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทาง e-mail หรือทางโทรศัพท์ที่ได้ให้ข้อมูลไว้ เมื่อตรวจสอบวันเวลาที่ต้องการนัดหมายแล้วว่าสามารถเข้าให้บริการได้ บริษัทฯจะส่งใบตอบรับการนัดหมายให้ผู้ใช้บริการทาง e-mailเพื่อเป็นการยืนยันและระบุตัวเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปให้บริการเพื่อความปลอดภัย
 3. ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อาจจะติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. ในวันให้บริการท่านเจ้าหน้าที่จะแสดงใบเข้าให้บริการแจ้งผู้ใช้บริการทราบ ซึ่งจะมีข้อมูลตรงกันกับใบตอบรับการนัดหมายที่ได้จัดส่งมาให้ทาง e-mail ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ท่านสามารถขอดูบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ได้
 5. ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดหรือความประสงค์อื่นๆได้กับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการท่าน
 6. การให้บริการโดยนัดหมายผ่านทาง website อาจมีความแตกต่างบางประการกับการนัดหมายผ่านทางโทรศัพท์

สำหรับบริษัท โรงงาน หรือหน่วยงาน

องค์กร บริษัทฯ สำนักงานต่างๆที่มีความประสงค์จะทำการตรวจสุขภาพให้พนักงานหรือบุคลากรของท่าน V-CHECK มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย

 • การตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • การตรวจเลือด
 • การตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด
 • การตรวจวัดสายตา
 • การตรวจการทำงานของปอด
 • การตรวจวัดมวลกระดูก
 • การตรวจหาสารเสพติด
 • การตรวจเพาะเชื้อ (อุตสาหกรรมอาหาร)
 • การตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์อื่นๆ เช่นการตรวจโลหะหนัก สารพิษ เป็นต้น

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร

 • ตรวจหาความผิดปกติต่างๆของร่างกายในระยะเริ่มต้น เพื่อดูแลสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากรที่มีค่ายิ่งของท่าน
 • สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลาทำงาน เพราะเรามาให้บริการท่าน ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน และเป็นการบริการแบบ one stop service
 • ช่วยป้องกันโรคติดต่อในหน่วยงานของท่าน

ขั้นตอนการให้บริการและคำแนะนำ

 1. การประชาสัมพันธ์ : ก่อนวันให้บริการเจ้าหน้าที่จะเข้าให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การตรวจ
 2. การลงทะเบียน : ในวันให้บริการ V-CHECK ใช้ระบบการลงทะเบียนด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งสัมพันธ์กับระบบ ID-BARCODING เพื่อป้องกันการสลับข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการกับสิ่งส่งตรวจและข้อมูลทางการแพทย์อื่นๆ
 3. การบริการ : ให้การบริการแบบ one stop service จากจุดลงทะเบียนถึงเสร็จสิ้นการตรวจ โดยมีบุคลากรให้คำแนะนำการบริการตามจุดให้บริการต่างๆ
 4. หลังการเจาะเลือดควรพับแขนข้างที่ถูกเจาะอย่างน้อยเป็นเวลา 5-10 นาที
 5. การเก็บปัสสาวะให้ถ่ายปัสสาวะในช่วงแรกทิ้งไปก่อนแล้วค่อยเก็บช่วงกลาง หากอยูในช่วงมีประจำเดือนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
 6. การตรวจเอ็กซ์เรย์ : งดสวมเครื่องประดับที่เป็นโลหะในวันตรวจ หากสงสัยว่าหรือไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์ควรงดการตรวจเอ็กซ์เรย์
 7. มีเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้คอยให้บริการท่านหลังการตรวจ ท่านสามารถดื่มน้ำและทานอาหารได้ทันที่หลังการเจาะเลือด

ศักยภาพในการให้บริการ

 • บริษัทฯในนาม V-CHECK มีประสบการณ์ในการให้บริการการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรแก่หน่วยงานต่างๆทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีความชำนาญในการให้บริการ
 • สามารถให้บริการผู้เข้ารับการตรวจได้สูงสุด 1,000 คนต่อวัน
 • สามารถให้บริการได้ตลอดเวลาการทำงานในกรณีที่โรงงานมีการทำงานเป็นกะเพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำงาน
 • ดำเนินการโดยทีมแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีใบประกอบวิชาชีพและมีความชำนาญในการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะ
 • สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็วภายใน 2-3 สัปดาห์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ
 • รายงานผลเป็นไปตามหลักสากลที่มีความถูกต้องทั้งผลการตรวจและเนื้อหา โดยมีแพทย์และนักเทคนิคการแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพรับรองตามกฏหมาย มีการรายงานผลสำหรับองค์กร โดยสามารถรายงานเป็นแบบรูปเล่มหรือไฟล์ข้อมูลก็สามารถทำได้
 • มีบริการด้านการแพทย์อื่นๆ เช่นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแกบุคคลากร การจัดให้คำปรึกษาแนะนำทางสุขภาพแบบกลุ่มแก่พนักงาน

การบริการหลังการตรวจ

 • บริษัทฯมีแผนก V-med and Nutrition ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในด้านสุขภาพและโภชนาการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับบริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถขอคำปรึกษาแนะนำหรือขอเอกสารแนะนำหรือวิธีปฏิบัติทางสุขภาพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 • การเก็บตกการตรวจให้แก่พนักงานที่ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในวันตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 1. ในคืนก่อนวันตรวจสุขภาพควรงดหรือหลีกเลี่ยงการดื่มเคื่องดื่มที่มีแอลกอลฮอล์และกาแฟเนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าความเป็นจริง
 2. การอดอาหารก่อนการตรวจสุขภาพ : การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและระดับไขมันในเลือดต้องงดเครื่องดื่มและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง น้ำเปล่า สามารถรับประทานได้ตามปกติ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ


การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ คือ การตรวจสิ่งส่งตรวจ (Specimens) เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และสารน้ำต่างๆในร่างกาย ของผู้เข้ามารับบริการตรวจทางสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย ทำให้ทราบถึงความผิดปกติต่างๆ ภายในร่างกาย เพื่อช่วยให้แพทย์ยืนยันการวินิจฉัย ประเมินความรุนแรงของโรค วางแผนและติดตามการรักษา

V-LAB ได้เลือกใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัยในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในหลากหลายสาขาการตรวจ เช่น เคมีคลินิก โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และการตรวจพิเศษอื่นๆ ตลอดจนการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการให้ปฏิบัติงานตามหลัก GLP (Good Laboratory Practice) และมีความชำนาญในเทคโนโลยีใหม่ๆในการตรวจวิเคราะห์โรค นอกจากนี้เราได้เลือกใช้ระบบ ID-BAR CODING กับสิ่งส่งตรวจและระบบ LIS (Laboratory Information System) หรือระบบคอมพิวเตอร์ ในการรายงานผลการทดสอบเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในความถูกต้องและแม่นยำของผลการตรวจ

ห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง ดังนี้

ห้องปฏิบัติการกลาง ชั้น 1 อาคาร IEC Tower รามคำแหง
โทรศัพท์ 0-2732-9735 ทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไปและการตรวจพิเศษทางด้านซีโรโลยีและอิมมูโนโลยี
ห้องปฏิบัติการวงเวียนใหญ่แล็บคลินิก
โทรศัพท์ 0-2465-7952 ทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไป

Contact Us


Capture

V Diagnostic Center Co.,Ltd.
ที่อยู่ : 105 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2890-0858-9
แฟกซ์. 0-2890-7445

 


Leave a comment